Hodnotenie webových stránok

Knižnica univerzity v Ohiou vytvorila tutoriál zameraný na hodnotonie webových stránok –

Evaluating Web Sites

Tutoriál je tvorený štrnástimi podstránkami doplnenými obrázkami a ponúka možnosť priebežného testovania novonadobudnutých poznatkov. Vpravo sa nachádza navigačná lišta, kde sa okrem jednotlivých kapitol tutoriálu možno prekliknúť aj k iným tutoriálom Ohio State University a tiež k dotazníku, vďaka ktorému môže knižnica získavať spätnú väzbu od požívateľov.

web

Advertisement

VIKO – Sprievodca informačnou gramotnosťou

viko

VIKO je interaktívny e-learningový nástroj na podporu informačnej gramotnosti. Je rozdelený do siedmich modulov:

 • písanie akademických prác,
 • hodnotenie informácií,
 • definovanie témy,
 • informačné zdroje,
 • vyhľadávanie webových stránok,
 • vyhľadávanie kníh,
 • vyhľadávanie článkov.

Osobitne sú vyčlenené informačné zdroje pre jednotlivé študijné odbory v rámci modulu SubjectVIKO. Kurz je dostupný v nórčine a angličtine.

Projekt VIKO zrealizovala knižnica Nórskej univerzity vedy a techniky v Trondheime (NTNU).

Online průvodce světem informací

Kurz informačnej výchovy, ktorý vytvorila akademická knižnica Jihočeskej univerzity v Českých Budějovciach.

Tento kurz ocenia študenti nehovoriaci po anglicky . Je nazvaný „Online průvodce světem informací“ a je rozdelený do deviatich kapitol:

 1. Aké služby poskytuje knižnica,
 2. Kde hľadať informácie – druhy dokumentov,
 3. Ako hľadať informácie – rešeršná činnosť,
 4. Elektronické informačné zdroje,
 5. Vyhľadávanie na internete,
 6. Ako sa vyznať v citovaní,
 7. Bibliografické odkazy a citácie informačných zdrojov,
 8. Slovník pojmov z prostredia elektronických informácií.
 9. On-line skriptá vydané Ondrejom Fabiánom zaoberajúce sa elekronickými informačnými zdrojmi.

Prvé štyri kapitoly sú vytvorené vo Flashi ako samostatné aplikácie, kapitoly 5 – 7 tvoria pdf súbory, kapitolu 8 tvorí samostatná webová stránka a poslednou kapitolou je elektronická publikácia.

Kurz je tematicky aj typologicky rozmanitý a je priebežne aktualizovaný. Osobne mi v ňom však chýba kapitola o vyhodnocovaní informácií.

AK