HeLIOS – Kurz ako komix

helios

Kurz HeLIOS nájdete na stránke knižnice Weber State University. Jeho spracovanie je skutočne kreatívne – jednotlivé kapitoly sú spracované do podoby komixov. Na konci každej kapitoly je pre študentov pripravených niekoľko kontrolných otázok. Kurz je zatiaľ dostupný len v beta verzii.

Advertisement

VIKO – Sprievodca informačnou gramotnosťou

viko

VIKO je interaktívny e-learningový nástroj na podporu informačnej gramotnosti. Je rozdelený do siedmich modulov:

 • písanie akademických prác,
 • hodnotenie informácií,
 • definovanie témy,
 • informačné zdroje,
 • vyhľadávanie webových stránok,
 • vyhľadávanie kníh,
 • vyhľadávanie článkov.

Osobitne sú vyčlenené informačné zdroje pre jednotlivé študijné odbory v rámci modulu SubjectVIKO. Kurz je dostupný v nórčine a angličtine.

Projekt VIKO zrealizovala knižnica Nórskej univerzity vedy a techniky v Trondheime (NTNU).

Online průvodce světem informací

Kurz informačnej výchovy, ktorý vytvorila akademická knižnica Jihočeskej univerzity v Českých Budějovciach.

Tento kurz ocenia študenti nehovoriaci po anglicky . Je nazvaný „Online průvodce světem informací“ a je rozdelený do deviatich kapitol:

 1. Aké služby poskytuje knižnica,
 2. Kde hľadať informácie – druhy dokumentov,
 3. Ako hľadať informácie – rešeršná činnosť,
 4. Elektronické informačné zdroje,
 5. Vyhľadávanie na internete,
 6. Ako sa vyznať v citovaní,
 7. Bibliografické odkazy a citácie informačných zdrojov,
 8. Slovník pojmov z prostredia elektronických informácií.
 9. On-line skriptá vydané Ondrejom Fabiánom zaoberajúce sa elekronickými informačnými zdrojmi.

Prvé štyri kapitoly sú vytvorené vo Flashi ako samostatné aplikácie, kapitoly 5 – 7 tvoria pdf súbory, kapitolu 8 tvorí samostatná webová stránka a poslednou kapitolou je elektronická publikácia.

Kurz je tematicky aj typologicky rozmanitý a je priebežne aktualizovaný. Osobne mi v ňom však chýba kapitola o vyhodnocovaní informácií.

AK

Kurz Univerzity v Cranfielde – Flash aplikácia

IL-cranfield

Komplexný interaktívny kurz informačnej gramotnosti Univerzity v Cranfielde. Kurz je rozdelený do deviatich kapitol pokrývajúcich

 • vyhľadávanie informácií (definovanie požiadavky, odstránenie informačnej medzery, prieskumové stratégie a taktiky, pokročilé vyhľadávanie),
 • hodnotenie informácií,
 • organizácia a komunikácia výsledkov,
 • syntéza a tvorba nových informácií, budovanie poznatkov,
 • current awarness (priebežné monitorovanie nových informácií),
 • problematika plagiátorstva a copyright.

V každej kapitole sa okrem teórie nachádzajú aj aktivity na overenie získaných poznatkov v praxi a záverečné zhrnutie. Kurz je časovo náročnejší.