Online průvodce světem informací

Kurz informačnej výchovy, ktorý vytvorila akademická knižnica Jihočeskej univerzity v Českých Budějovciach.

Tento kurz ocenia študenti nehovoriaci po anglicky . Je nazvaný „Online průvodce světem informací“ a je rozdelený do deviatich kapitol:

  1. Aké služby poskytuje knižnica,
  2. Kde hľadať informácie – druhy dokumentov,
  3. Ako hľadať informácie – rešeršná činnosť,
  4. Elektronické informačné zdroje,
  5. Vyhľadávanie na internete,
  6. Ako sa vyznať v citovaní,
  7. Bibliografické odkazy a citácie informačných zdrojov,
  8. Slovník pojmov z prostredia elektronických informácií.
  9. On-line skriptá vydané Ondrejom Fabiánom zaoberajúce sa elekronickými informačnými zdrojmi.

Prvé štyri kapitoly sú vytvorené vo Flashi ako samostatné aplikácie, kapitoly 5 – 7 tvoria pdf súbory, kapitolu 8 tvorí samostatná webová stránka a poslednou kapitolou je elektronická publikácia.

Kurz je tematicky aj typologicky rozmanitý a je priebežne aktualizovaný. Osobne mi v ňom však chýba kapitola o vyhodnocovaní informácií.

AK

Advertisement