Čo je vlastne informačná gramotnosť? – Video

Na túto otázku sa snaží odpovedať video pripravené akademickou knižnicou Otis College of Art and Design. Ako ukazuje nasledujúci obrázok, informačná gramotnosť predstavuje prienik siedmich ďalších gramotností:

  • tradičnej
  • knižničnej
  • kultúrnej
  • vizuálnej
  • mediálnej
  • sieťovej
  • počítačovej

information literacy

Advertisement

Booleove operátory AND, OR, NOT

Trojminútové video vysvetľujúce koncept základných operátorov Booleovej algebry AND, OR a NOT.  Tieto operátory umožňujú pri vyhľadávaní, či už v databáze článkov, katalógu knižnice alebo pomocou Googlu, podľa potreby rozšíriť alebo naopak zúžiť súbor nájdených výsledkov a zvýšiť tak efektivitu vyhľadávania.

Koncept sa dá jednoducho pochopiť aj z obrázku:

Boolean logic

Využitie Booleovych operátorov pri vyhľadávaní spracovala aj knižnica univerzity v Colorade vo svojich tutoriáloch tu a tu.